Czy karta przedpłacona jest naprawdę zwolniona z ZUS?

21 listopada 2023
Czy karta przedpłacona jest naprawdę zwolniona z ZUS?
Od początku września 2023 pracodawcy mają możliwość wydawania pracownikom żywieniowych kart przedpłaconych zwolnionych z ZUS do kwoty 450 zł/mc. Jednak karta przedpłacona może być też źródłem poważnych problemów dla firmy, co potwierdza decyzja ZUS z 05.10.2023 r.

Czy karta przedpłacona jest naprawdę zwolniona z ZUS?


Od 1 września 2023 roku, wzrosła z 300 zł do 450 zł maksymalna kwota dofinansowania posiłków pracowniczych, która jest wyłączona z podstawy naliczania składek ZUS. To nie jedyna zmiana, ponieważ od początku września pracodawcy mają także możliwość wydawania pracownikom kart przedpłaconych, uprawniających do nabycia posiłku. Takie karty są wyłączone z podstawy naliczania obowiązkowych składek społecznych. Zmiana ta obejmuje także kupony, talony, bony żywieniowe i karty przedpłacone, które uprawniają do nabycia wyłącznie posiłku.

Jednak karta przedpłacona może być źródłem poważnych problemów dla firmy, co potwierdza decyzja ZUS „z 5.10.2023 r. (DI/200000/43/852/2023) gdzie ZUS po raz pierwszy wypowiedział się nt. nowych uregulowań rozporządzenia składkowego, pozwalających na wyłączenie z podstawy wymiaru składek – w ramach podwyższonego do 450 zł limitu – kart przedpłaconych wydawanych pracownikom z przeznaczeniem na zakup posiłków”.

Pracodawca zwrócił się do ZUS z pytaniem, gdzie podkreślił, że zasilana karta uprawnia pracowników „do nabycia wyłącznie posiłku lub zakupu produktów żywnościowych umożliwiających przygotowanie posiłku we własnym zakresie (nie można zapłacić kartą za chemię, papierosy, alkohol, etc.). Dlatego wydawane pracownikom karty
powinny być – do kwoty 450 zł miesięcznie – zwolnione od składek.”

Zwolnienia z ZUS tylko na gotowe do spożycia posiłki

„Zgodnie z interpretacją ZUSu przez „posiłek”, wyłączony ze składek, należy rozumieć zarówno gotowe posiłki jak i przetworzone produkty żywnościowe nadające się do bezpośredniego spożycia.
Nie podlega natomiast wyłączeniu z podstawy wymiaru składek wartość bonów, talonów czy innych znaków towarowych umożliwiających zakup wszelkich towarów, zarówno spożywczych nieprzetworzonych, innych, np. przemysłowych, chemicznych, itd. bądź usług realizowanych w sklepach, sieciach handlowych, punktach usługowych. Dotyczy to w szczególności wartości środków znajdujących się na kartach płatniczych typu pre-paid, doładowanych środkami pieniężnymi i przekazanych pracownikom z możliwością wykorzystania do zapłaty za różne towary i usługi oferowane przez zarówno placówki gastronomiczne, sklepy jak i punkty usługowe”

ZUS powołał się na wyrok SN z 24.09.2015 r. (I UK 205/15), w którym sąd stwierdził, że w rozporządzeniu składkowym ustawodawca nie zawarł definicji legalnej pojęcia „posiłek”, ale brak takiej definicji ustawowej nie uprawnia do przyjęcia, że „posiłek” jest tożsamy z „produktem spożywczym”. „Produktem spożywczym” jest, według sądu z całą pewnością makaron, kasza, mąka, drożdże, które nie nadają się do bezpośredniego spożycia, a więc nie każdy produkt spożywczy może być potraktowany jako posiłek.”

Zwolnienie karty przedpłaconej z ZUS TAK, ale tylko na gotowe posiłki. Nie ma zwolnienia dla kart, które umożliwiają dokonywanie zakupów produktów żywnościowych.