Polityka prywatności portalu internetowego MyFoodie

Co znajdziesz w tym dokumencie?

Informacje o ochronie Twoich danych osobowych, w tym o Twoich prawach.

Politykę podzieliliśmy na cztery części:

 1. wyjaśnienie pojęć używanych w Polityce, informacje o naszych danych kontaktowych i o Twoich prawach;
 2. szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych; informacje podaliśmy odrębnie dla każdego formularza, który możesz wypełnić w naszym Portalu oraz w odniesieniu do kontaktu z nami na podane przez nas w Portalu dane kontaktowe; w tej części znajdują się także informacje dla osób zawierających z nami umowy współpracy pozwalające na sprzedaż przez nas posiłków przygotowywanych przez te podmioty oraz umożliwiające dostęp ich pracowników do Portalu;
 3. informacje o przetwarzaniu Twoich danych na naszych profilach w Social Mediach;
 4. informacje o plikach cookies.

Część I – Postanowienia ogólne

§ 1
Administrator
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My, czyli MyFoodie sp. z o.o. W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako „Administrator” lub „My”.
 2. Działamy na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Nasz numer KRS to 871497.
 3. Możesz skontaktować się z nami:
  1. listownie: ul. Kwidzyńska 4D, 51-416 Wrocław,
  2. e-mailem na adres: info@myfoodie.pl.
§ 2
Pojęcia używane w Polityce prywatności

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

 1. Portal” – portal internetowy, którego strona główna znajduje się pod adresem myfoodie.pl, pod tym pojęciem należy rozumieć także aplikację mobilną, która daje dostęp do usług świadczonych również za pomocą Portalu;
 2. Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz,
 3. RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj,
 4. Social media” – portal społecznościowy Facebook, Instagram, LinkedIn oraz inne portale społecznościowe, w których mamy nasze profile.
§ 3
Zabezpieczenie danych osobowych
 1. Wszystkie dane osobowe, które podasz w Portalu lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania przez Ciebie z Portalu przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.
 2. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Portalu.
§ 4
Twoje prawa dotyczące danych osobowych
 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:
  1. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  2. możesz dokonywać ich sprostowania,
  3. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
  4. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
 2. W częściach II – IV Polityki, znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. W niektórych sytuacjach, będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości.
 3. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.
§ 5
Prawo sprzeciwu
 1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych lub jeżeli sami je zbierzemy, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:
  1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
  2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam, dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.
 2. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.
§ 6
Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a jego strona internetowa dostępna jest pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/

§ 7
Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania
 1. W przypadku pytań dotyczących Polityki daj nam znać.
 2. Polityka znajduje się w Portalu  oraz w naszym biurze, którego adres wskazujemy w § 1 ust. 3 Polityki.


Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami, a także w związku z umowami współpracy zawieranymi z pracodawcami oraz dostawcami posiłków

§ 8
Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub numer telefonu


Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Portalu, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  Udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy.

 2. Jakie masz prawa?
  Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.
   
 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?
  Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy jednak nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.

 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość.

 6. Komu przekażemy Twoje dane?
  Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Portalu lub danych osobowych dla nas.

 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
  Przez czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.


§ 9
Rejestracja konta i zawieranie umów w Portalu

Jeżeli rejestrujesz się w naszym Portalu (poniższe zapisy dotyczą rejestracji w części Portalu związanej z zamawianiem posiłków) zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakich celach je przetwarzamy?
  1. Wykonania umowy o założenie konta w Portalu oraz poszczególnych umów, które z nami zawrzesz,
  2. Marketingowych polegających na dopasowywaniu treści do Twoich wcześniejszych działań w Portalu, możemy m.in. przedstawiać Ci w Portalu listę produktów, które mogą Cię zainteresować albo zachęcać do kontynuowania zakupów, których nie dokończyłeś,
  3. Marketingowym polegającym na promowaniu nas, naszych towarów oraz naszych usług, poprzez wysyłanie do Ciebie informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail, analizowania czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej. Na tej podstawie możemy też dopasowywać treści newslettera do Twoich zainteresowań.
  4. Usprawnienia oferowanych przez nas usług na przyszłość (np. poprzez modyfikację procesu zakupowego lub zmianę sposobu opisu usług dostępnych w Portalu) w wyniku analizy Twoich zachowań w trakcie korzystania z Portalu (takich jak identyfikacja ścieżki zakupowej, identyfikacja najczęstszych miejsc opuszczenia Portalu)

 2. Jakie masz prawa?
  Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.  

 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?
  Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak założyć konta w Portalu oraz zawierać umów za jego pośrednictwem. Nie będziesz mógł również zapisać się do naszego newslettera.

 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  1. Art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO, czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy, realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa np. nakazujących przechowywanie dokumentacji podatkowej oraz nasz prawnie uzasadniony interes.
  2. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.

 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera, naszym prawnie uzasadnionym interesem będzie doskonalenie naszego newslettera poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z jego treścią i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie treści naszego newslettera do Twoich zainteresowań.
  Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest również prowadzenie działań opisanych w punkcie a.2 powyżej.

 6. Komu możemy przekazać Twoje dane?
  1. Dostawcom narzędzi do:
   1. analityki ruchu na stronach Portalu,
   2. prowadzenia marketingu,
   3. wysyłki newsletterów
   4. prowadzenia komunikacji z użytkownikami.
  2. Dostawcom posiłków.
  3. Restauracjom lub innym podmiotom przygotowującym posiłki np. firmom cateringowym.
  4. Podmiotowi zajmującemu się utrzymaniem i rozwojem naszego Portalu.
  5. Operatorom płatności dostępnych w naszym Portalu.
  6. Twojemu pracodawcy pod kątem rozliczeń, jeżeli daje on możliwość dofinansowania Twoich zakupów w Portalu.
  7. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Portalu oraz danych osobowych dla nas.
  8. Biurom księgowym lub kancelariom prawnym.

 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
  Przez czas:
  1. trwania umowy o założenie konta w Portalu, poszczególnych umów sprzedaży oraz czas niezbędny do wykazania, że wykonaliśmy je prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;
  2. prowadzenia działań marketingowych polegających na wysyłaniu newslettera albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach doskonalenia newslettera, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.


§ 10
Zawarcie z nami umowy współpracy

Jeżeli zawierasz z nami umowę współpracy lub reprezentujesz stronę takiej umowy, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  Zawarcia i wykonania umowy współpracy z Tobą lub reprezentowanym przez Ciebie podmiotem.
  Jakie masz prawa?
  Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.  

 2. Czy musisz podawać nam swoje dane?
  Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz zawrzeć z nami umowy lub nie będziemy mogli zawrzeć umowy z reprezentowanym przez Ciebie podmiotem.

 3. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  Art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO, czyli wykonanie zawieranej z Tobą umowy, wykonywanie obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. z prawa podatkowego) oraz nasz prawnie uzasadniony interes.

 4. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest przetwarzanie danych osobowych osób reprezentujących podmioty zawierające z nami umowę, w celu weryfikacji ich uprawnienia do takiego działania, a następnie w celu składania oświadczeń i podejmowania działań związanych z wykonywaniem umowy.

 5. Komu możemy przekazać Twoje dane?
  Biurom księgowym lub kancelariom prawnym.

 6. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
  Przez czas trwania umowy współpracy oraz czas niezbędny dla wykazania jej prawidłowego wykonywania, w tym skutecznego zawarcia. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń.


§ 11
Zapisanie się do newslettera


Jeżeli zapisujesz się do naszego newslettera, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  Wysyłania do Ciebie informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail, analizowania czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej. Na tej podstawie możemy też dopasowywać treści newslettera do Twoich zainteresowań.

 2. Jakie masz prawa?
  Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?
  Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziesz mógł jednak zapisać się do naszego newslettera.

 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
  Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail to podstawą prawną tego działania będzie art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.

 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  Doskonalenie naszego newslettera poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z jego treścią i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie treści naszego newslettera do Twoich zainteresowań.

 6. Komu przekażemy Twoje dane?
  Dostawcom narzędzi do wysyłki newsletterów.
  Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Portalu oraz danych osobowych dla nas.
  Podmiotom zajmującym się prowadzeniem działań marketingowych dot. Portalu.

 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
  Przez czas prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.


Część III – nasze profile w Social media

§ 12
Korzystanie z naszych profili w Social media


Jeżeli korzystasz z naszego profilu, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  1. udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które do nas skierujesz,
  2. prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,
  3. udostępniania naszych postów Tobie jako osobie obserwującej nasz profil,
  4. marketingowym polegającym na informowaniu o naszych produktach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszym profilu, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników Social media,
  5. statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez podmioty prowadzące Social media, jak przykładowo Facebook Ireland Ltd. danych o wyświetlalności naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez podmioty prowadzące Social media są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez te spółki Twoich zachowań na naszym profilu.

 2. Jakie masz prawa?
  Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.
   
 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?
  Jest to dobrowolne. Jednak z uwagi na stosowane przez Social media zasady będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko (lub nick) oraz zdjęcie, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post.

 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  Odpowiedź na Twoje wiadomości i komentarze, dostarczanie Ci postów, informowanie o naszych produktach i o nas samych za ich pomocą, analiza danych statystycznych związanych z naszym profilem.

 6. Komu przekażemy Twoje dane?
  Podmiotom prowadzącym Social media, jak w szczególności Facebook Ireland Ltd.
  Podmiotom, które prowadzą dla nas nasze profile w Social mediach.

 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
  Przez czas:
  1. potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń;
  2. obserwowania przez Ciebie naszego profilu. Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta w Social media.


Część IV – informacje o plikach cookies i związanym z nimi przetwarzaniu danych osobowych


§ 13
Wejście na strony Portalu

Wejście na strony Portalu wiąże się z przetwarzaniem przez nas informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies są zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), a następnie uzyskiwany jest dostęp do znajdujących się w nich informacji. Działania te następują na opisanych poniżej zasadach.

§ 14
Czym są pliki cookies i po co je stosujemy
 1. W Portalu stosujemy pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez Portal. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies? Zajrzyj na Wikipedię pod ten link.
 2. Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
  1. zapewnienia prawidłowego działania Portalu, w tym utrzymania Twojej sesji,
  2. marketingowych polegających na wyświetlaniu Ci reklam naszych produktów na innych stronach internetowych, w tym w portalach społecznościowych, w dopasowaniu do produktów, które oglądałeś w Portalu,
  3. statystycznych i analitycznych, w szczególności umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki korzystasz z Portalu.
 3. W przypadkach opisanych w punktach b oraz c powyżej może mieć miejsce przetwarzanie Twoich danych osobowych:
  1. ich przetwarzanie realizujemy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  2. naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu naszych produktów, które oglądałeś w naszym Portalu i dopasowanie wyświetlanych Ci reklam do Twoich wcześniejszych działań w Portalu, a także zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania przez Ciebie z naszego Portalu, by optymalizować jego działanie;
  3. Twoje prawa związane z tym przetwarzaniem przedstawiliśmy w § 4 i 5 Polityki;
  4. pamiętaj, że w każdej chwili możesz się z nami skontaktować i wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym w celach marketingowych. Sprzeciwu dotyczącego przetwarzania w celach marketingowych nie musisz uzasadniać;
  5. Twoje dane osobowe przekażemy do operatorów sieci reklamowych, w tym portali społecznościowych;
  6. będziemy je przechowywali przez czas prowadzenia przez nas tych działań marketingowych lub statystycznych i analitycznych albo do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, lub sprzeciwu odnoszącego się do celów statystycznych lub analitycznych;
  7. przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie dokonywane po spełnieniu warunków pozwalających na takie działanie. O wystąpieniu takiej sytuacji będziemy Cię informowali;
   udostępnienie tych danych osobowych jest dobrowolne, a brak ich udostępnienia np. poprzez zastosowanie odpowiedniego oprogramowania blokującego nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami; nie będziesz wówczas widział reklam naszych produktów dopasowanych do Twoich działań w naszym Portalu, w tym oglądanych produktów.
§ 15
Rodzaje plików cookies

W Portalu znajduje się kilka rodzajów plików cookies:

 1. sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,
 2. stałe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej, dopóki ich nie skasujesz (w § 16 wskazujemy, jak to zrobić), np. takie określające preferencje odnośnie wybranego w Portalu języka.
 3. zewnętrzne, pochodzą m.in. od dostawców narzędzi do analityki w Portalu.
§ 16
Jak usunąć pliki cookies
 1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie.
 2. Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.
 3. Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
  1. Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
  2. Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies,
  3. Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
  4. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
  5. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  6. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
§ 17
Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie z Portalu

Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności Portalu. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie korzystania z Portalu. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies, przykładowo możesz nie móc dokończyć zakupów w naszym Portalu.

§ 18
Zewnętrzne pliki cookies
 1. Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych usługodawców. Możesz je sam usunąć z Twojego urządzenia. Jak to zrobić wskazujemy w § 16. Pliki te są przechowywane na Twoim urządzeniu przez różny czas, w zależności od danego pliku.
 2. W Portalu mogą znajdować się pliki cookies dostarczane przez:
  1. Google Analytics
 3. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie dokonywane po spełnieniu warunków pozwalających na takie działanie. O wystąpieniu takiej sytuacji będziemy Cię informowali.